Koeze Consultancy B.V. bestaat uit verschillende onderdelen die adviseren op het gebied van onroerend goed. De activiteiten zijn ondergebracht in 3 verschillende aandachtsgebieden te weten:

  • Koeze Makelaars & Taxateurs B.V. Hierin bevinden zich alle activiteiten op het gebied van de woningmakelaardij, commercieel onroerend goed, taxaties, beleggingen, etc.
  • Koeze Vastgoedmanagement B.V. Hierin bevinden zich alle activiteiten op het gebied van de administratie van Vereniging van eigenaren en het beheer van onroerend goed portefeuilles.
  • Koeze Participaties B.V. Binnen deze b.v. vinden o.a. de activiteiten op het gebied van ondersteunende diensten zoalsbij advisering verzekeringen en hypotheken plaats.

Historie

De naam Koeze is al vanouds een kwaliteitsbegrip in Den Haag en omgeving. Was daar vroeger de, al met huiselijkheid verbonden, naam: “Eigen Haard Koeze",  een brandstoffenhandel aan de Loosduinsekade, medio jaren '70 startte Ulrich Koeze de makelaardij in onroerende goederen, onder de naam Koeze makelaardij b.v.,  en vestigde zich aan de Laan Copes van Cattenburgh. Vanaf het begin bestonden de activiteiten naast de woningmakelaardij uit advisering aan beleggers, administratie van vereniging van eigenaren (VVE's) en het beheer van onroerend goed portefeuilles.

Eind jaren 70  kwam Kerst Koeze de gelederen versterken. Onder zijn leiding zijn de specialismen  verder uitgebreid op met name het gebied van met name vastgoed management, bedrijfsonroerend goed, beleggingen en taxaties van voor het  milieu verdachte locaties.

Het kantoor verplaatste zich in de loop van de tijd via de Koninginnegracht en de Raamweg naar de huidige vestiging  aan de Laan van Meerdervoort 1362 e.e.a. onder de leiding van Kerst Koeze. Erik Koeze zijn ervaring ligt, naast de woning makelaardij, met name op het gebied van bedrijfs onroerend goed en advisering van woning corporaties en nieuwbouwontwikkelingen in de breedste zin van het woord terwijl Brenda Koeze haar specialiteit zich voornamelijk richt op het gebied van woningen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, en taxaties.

In mei van 2002 is de tweede vestiging van Koeze Makelaars Taxateurs b.v. geopend in Maassluis. Een strategische keuze om mede van daaruit ook het tussenliggende gebied, hoofdzakelijk het Westland, te kunnen bedienen. Deze vestiging staat onder leiding van Brenda Koeze-Spijkerman, die als makelaar in onroerende goederen in de loop der jaren in vele delen van Nederland, de laatste jaren in groot Haaglanden, het Westland, Maassluis en omliggende regio, een grote ervaring heeft opgedaan op het gebied van nieuwbouw en taxaties. Daarnaast is Erik Koeze verantwoordelijk voor het bedrijfsmatig onroerend goed en de contacten inzake lokale ontwikkelingen op het gebied van de woningmakelaardij.

Filosofie

Naast kwaliteit geloven we erg in het geven van aandacht voor de klant of wel:

"Klantgericht werken aangevuld met ervaring en deskundigheid."

Dat laatste is een kwestie van studie en ervaring. Ons lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (de NVM), staat daar borg voor.

Het eerste is een van de moeilijkste facetten van dienstverlening en zeker van de makelaardij in onroerende goederen of zaken. Dit vergt inleving in de wensen van de klant,  de juiste aandacht voor de klant en een goede communicatie met de klant. Onze medewerkers hebben de hiervoor benodigde klantgerichte instelling en leveren graag professioneel maatwerk! In die combinatie zijn we er dan ook van overtuigd van:

Klassiek Kwaliteitsbesef!